NyTeknik

Ny Tekniks seminarier: koncept, inriktning och utformning

Tydliga temablock – halvdagar

2018 års seminarier i Almedalen består av tydliga temablock, för- eller eftermiddag som inleds med intervjuer av tongivande profiler inom respektive område. Därefter följer partnerseminarier som belyser temat ur olika synvinklar samt en paneldebatt där experter och branschrepresentanter ger dig sin syn på utvecklingen inom området.

Ämnen som engagerar

Ny Tekniks redaktionella innehåll och partners seminarier har en tydlig koppling till ämnen vi bevakar och som engagerar läsare där det finns olika aspekter och infallsvinklar och därmed en vilja till debatt.

Ett program i sex delar över tre dagar

Ny Teknik bygger ett seminarieprogram i sex delar fördelat över tre dagar – förmiddags- respektive eftermiddagsblock. Vi erbjuder en tydlig ämnesindelning: energi, fordon, hållbarhet, framtidens ingenjör, tech/AI och smart industri.

Upplägg

  • Vi växlar mellan redaktionella och partnerdrivna inslag för en intressant mix
  • Minst en tung profilintervju per ämne, och minst en het debatt per ämne utlovas
  • Ny Tekniks redaktion finns på plats och rapporterar löpande om respektive ämnesområde
Eva Linder

Kontakta oss

Eva Linder

Account Manager
eva.linder@nyteknik.se
070-820 23 86